Skip to main content

Om oss

OM FÖRETAGET

Vartofta Buss finns i Vartofta som ligger en mil utanför Falköping.
Företaget startades 1949 av Gustav Andersson med en taxibil och hette då Vartofta Taxi.
1959 övertogs företaget av Gustav Anderssons dotter Elsy samt hennes make Tage Carlsson.
Vartofta Buss har successivt expanderat och idag finns 11 bussar i med alltifrån 19-76 platser att tillgå.

Det finns bussar till skol- och linjetrafik samt beställnings- och turisttrafik.
Vartofta Buss ägs och drivs idag av Gustav Anderssons barnbarn, Anders och Börje Carlsson.

1995 övertogs resebyrån Skaraborgsresor som idag har 2 anställda.
Skaraborgsresor producerar och säljer egna bussresor både inom Sverige och ut i Europa.
Varje år produceras ett nytt reseprogram både med nya resor men även med de populäraste resorna från tidigare år…

FÖRETAGETS HISTORIA

1949 Gustav Andersson startar Vartofta Taxi med en taxibil.
1952 Elsy Andersson (Gustavs dotter) tar förarkort för taxi och börjar jobba på företaget tillsammans med sin far.
1958 Gustavs fru blir efter Gustavs hastiga bortgång ägare till Vartofta Taxi, Elsy fortsätter att jobba inom företaget
1959 Elsy och hennes make Tage Carlsson övertar företaget.
1959 Lagom till höstterminen är Vartofta skola färdigbyggd och första skolbussen köps in. Tage kör buss och Elsy fortsätter köra taxi. Redan nu börjar Tage köra viss beställningstrafik.
1960 Ytterligare 1 buss köps in och även Elsy tar busskort. Verksamheten utvecklas och expanderar genom fler bussar, ytterligare skolturer samt en allt större efterfrågan på beställningstrafik.
1963 & 1967 Tage och Elsy blir stolta föräldrar till sina söner Anders och Börje.
1984 Anders tar under värnplikten busskort och börjar direkt därefter att jobba på Vartofta Buss.
1988 Tar även Börje busskort, därefter börjar han att jobba inom företaget.
1995 Anders och Börje Carlsson övertar Skaraborgsresor som Vartofta Buss under många år har samarbetat med. Vartofta buss har nu 10 bussar.
2006 Utökades skoltrafiken och i samband med detta köptes ytterligare 6 bussar in.
2021 Idag finns 11 bussar i olika storlekar att tillgå, Vartofta Buss har 10 anställda och Skaraborgsresor 2 stycken.

VÅR VERKSAMHETSPOLICY

- Vi ska med miljöanpassade och moderna fordon och med god kompetens hos våra medarbetare, erbjuda säkra och bekväma bussresor, samt tillgodose våra kunders krav och förväntningar på busstransporter.

- Vårt arbete inom hela företaget ska kännetecknas av miljötänkande och handlande, som ska gynna våra kunder och den yttre miljön.

- Arbetsmiljön ska upplevas som god av medarbetarna i enlighet med vår personalpolicy.

- Vi ska begränsa användningen av kemikalier i hela vår verksamhet och bidra till att minska föroreningarna.

- Vi ska fortlöpande arbeta med Ständiga Förbättringar samt följa gällande författningar som lagar, förordningar och föreskrifter.

Fritextsökning